Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Nieuwe wetgeving arbeidsovereenkomsten 2020

Per 1 januari 2020 geldt de wet WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans).

Wat is er veranderd per 1 januari 2020?

Per deze datum geldt de formule 3*3*6 (ipv 3*2*6). Dit houdt in dat een werkgever met een werknemer maximaal 3 keer een arbeidscontract overeen mag komen voor in totaal maximaal 3 jaar. Bij overschrijding is de werknemer in vaste dienst. Na deze fase mag de hele cyclus weer na 6 maanden opnieuw worden gestart.

Resumerend is voor werkgevers van belang:

• In een contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden opgenomen.
• Een medewerker moet 1 maand van tevoren worden geïnformeerd als het contract niet wordt verlengt.
• Er mag geen concurrentiebeding meer staan in een tijdelijk contract. Dat mag wel als er een zogenaamd ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ is.

Tevens is het van belang om rekening te houden met het feit dat de wetgever ook aan payrollers verdergaande rechten gaat toekennen.

Terug naar het nieuwsoverzicht