Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Bent u een zelfstandige ondernemer voor de belastingdienst?

Van de in een kalenderjaar totaal beschikbare tijd voor het verrichten van werkzaamheden moet 50% of meer zijn besteed aan het drijven van een (of meer) onderneming(en), met een minimum van 1.225 uren.

Voldoet u niet aan dit urencriterium, dan hebt u geen recht op de zelfstandigenaftrek en ook niet op de speur- en ontwikkelingsaftrek, de 14% MKB-winstvrijstelling, de meewerkaftrek en de FOR (tot 2022). Bent u starter, dan geldt een verhoogde zelfstandigenaftrek en geldt niet de voorwaarde dat 50% of meer van de tijd aan de onderneming moet worden besteed (wel nog steeds ten minste 1.225 uren). Bent u starter en hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan is een tijdsbesteding van minimaal 800 uren aan uw onderneming voldoende. Noteer de uren die u maakt voor de onderneming in uw agenda. Daar wordt namelijk bij controle standaard om gevraagd. Wij beschikken over een spreadsheet waarin dit perfect kan worden bijgehouden met aanvullende informatie.

Zie voor meer details van de Belastingdienst voor de criteria bij Informatie

Terug naar het nieuwsoverzicht