Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Nieuws

Nieuws

Fiscale Oudedags Reserve

FOR staat voor Fiscale Oudedags Reserve Als zelfstandig ondernemer kun je je vaak niet bij een pensioenfonds aansluiten, omdat je niet in loondienst bij een werkgever bent. In plaats daarvan kun je wel zelf fiscaal voordelig sparen voor een aanvullend pensioen met de FOR. Ons advies is om het bespaarde belasting geld te reserveren op…

Lees meer
Papieren

Uw administratie opruimen

De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is zeven jaar. Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2023 de administratie over 2015 en jonger mag vernietigen. Uitzonderingen hierop betreffen: 1. De gegevens die betrekking hebben op onroerende goederen. Hiervan is de bewaartermijn maar liefst 10 jaar. 2. Permanente stukken zoals aktes (bijv. van uw eigen huis),…

Lees meer

Energie-investeringsaftrek

Een regeling die fiscaal heel interessant kan zijn is de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling kan  45,5% (2022 en 2023) extra fiscale aftrek opleveren en biedt financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4…

Lees meer

Minimumloon per 1 januari 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen. Het wettelijk brutominimumloon (WML) bij een volledig dienstverband zijn per 1 januari 2023 gepubliceerd. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2023

Lees meer

Heeft u te maken met in- en uitlenen van personeel, denk dan aan de verplichte KvK registratie!

Per 1 juli 2012 zijn er voor het in- en uitlenen van personeel twee belangrijke wijzigingen van kracht, te weten een verplichte KvK-registratie en een verruimde mogelijkheid om te ontkomen aan aansprakelijkstelling voor niet-betaalde belastingschulden. Beide wijzigingen hebben gevolgen voor zowel in- als uitleners van arbeidskrachten. Verplichte KvK-registratie De registratieplicht geldt voor alle werkgevers die…

Lees meer

Werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 werd de Werkkostenregeling (WKR) ingevoerd. Deze bepaalt hoeveel u onbelast kunt verstrekken en vergoeden aan uw medewerkers in loondienst. De overheid wil hiermee de hoeveelheid regelingen terugbrengen en daarmee een vereenvoudiging en een administratieve lastenverlichting bereiken. U mag zelf bepalen of dat is gelukt 🙂 Hoofdregel WKR U mag maximaal 3% (2023)…

Lees meer

Bent u een zelfstandige ondernemer voor de belastingdienst?

Van de in een kalenderjaar totaal beschikbare tijd voor het verrichten van werkzaamheden moet 50% of meer zijn besteed aan het drijven van een (of meer) onderneming(en), met een minimum van 1.225 uren. Voldoet u niet aan dit urencriterium, dan hebt u geen recht op de zelfstandigenaftrek en ook niet op de speur- en ontwikkelingsaftrek,…

Lees meer

Lijfrente aftrekbaar?

Onder bepaalde voorwaarden zijn lijfrente premies aftrekbaar. Premies zijn alleen nog aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij staken van het bedrijf kan een zg “stakingslijfrente” worden aangeschaft. De…

Lees meer

Bijtellen, bijtellen, en nog eens bijtellen?

Bij een auto die op naam van de zaak staat, moet er fiscaal worden bijgeteld. Wat de belastingdienst hiermee bedoelt, is dat van de autokosten (brandstof, afschrijving, wegenbelasting e.d.) eerst een bedrag wordt afgetrokken. Het overige mag dan als aftrekpost worden opgevoerd. Met bijtelling bedoelt de fiscus dus een lagere aftrekpost voor ons, en hogere…

Lees meer

De fiscus en de privé auto zakelijk gebruikt

Voor elke verreden zakelijke kilometer kan miv 2023 maximaal 21 Eurocent ten laste van het bedrijfsresultaat worden gebracht. Het loont de moeite dit bij te houden. Op de vraag hoe de auto het beste gebruikt kan worden geldt als vuistregel dat een nieuwe auto het beste op de zaak gezet kan worden en een 2de…

Lees meer
Nederland

Onze vestiging

Wij verrichten onze dienstverlening vanuit het midden van het land, tot in de verste uithoeken

Meer informatie?

Vraag een brochure aan.