Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Bijtellen, bijtellen, en nog eens bijtellen?

Bij een auto die op naam van de zaak staat, moet er fiscaal worden bijgeteld. Wat de belastingdienst hiermee bedoelt, is dat van de autokosten (brandstof, afschrijving, wegenbelasting e.d.) eerst een bedrag wordt afgetrokken. Het overige mag dan als aftrekpost worden opgevoerd.

Met bijtelling bedoelt de fiscus dus een lagere aftrekpost voor ons, en hogere belasting inkomsten post voor hen zelf. Vandaar de term bijtelling. De bijtelling is standaard maximaal 22% over de cataloguswaarde van de auto. Als uw autodealer accessoires aan uw auto monteert terwijl dit ook bij de fabrikant had kunnen gebeuren, worden deze voor de bepaling van de bijtelling meegenomen in de cataloguswaarde van de auto. Bepalend is of de accessoires ook daadwerkelijk afkomstig zijn van de fabrikant. Anders kan de bijtelling over de accessoires achterwege blijven. Tav de bijtelling zijn er meerdere opties en mogelijkheden. In plaats van de standaard bijtellings % is er ook de mogelijkheid van bijtellen nav gebruik. Daarnaast kan een vervoermiddel bv voor de IB prive worden gezet waardoor kilometers schrijven (in 2023 € 0,21) mogelijk is en voor de BTW weer zakelijk worden opgevoerd. Goed advies is belangrijk.

NB: Als er ten onrechte geen bijtelling heeft plaatsgevonden voor het privégebruik auto van de zaak kan een (verzuim) boete worden opgelegd.

Terug naar het nieuwsoverzicht