Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Bijtellen, bijtellen, en nog eens bijtellen?

Bij een auto die op naam van de zaak staat, moet er fiscaal worden bijgeteld. Wat de belastingdienst hiermee bedoelt, is dat van de autokosten (brandstof, afschrijving, wegenbelasting e.d.) eerst een bedrag wordt afgetrokken. Het overige mag dan als aftrekpost worden opgevoerd.

Met bijtelling bedoelt de fiscus dus een lagere aftrekpost voor ons, en hogere belasting inkomsten post voor hen zelf. Vandaar de term bijtelling. De bijtelling is maximaal 22% over de cataloguswaarde van de auto. Als uw autodealer accessoires aan uw auto monteert terwijl dit ook bij de fabrikant had kunnen gebeuren, worden deze voor de bepaling van de bijtelling meegenomen in de cataloguswaarde van de auto. Bepalend is of de accessoires ook daadwerkelijk afkomstig zijn van de fabrikant. Anders kan de bijtelling over de accessoires achterwege blijven.

Vanaf 1 januari 2019 zijn er twee tarieven voor de bijtelling auto van de zaak:

De grondslag voor de bijtelling is de catalogusprijs van de auto inclusief BPM en BTW. Met ingang van 1 januari 2010 bedraagt de bijtelling voor auto’s van de zaak die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen ten minste 35% van de waarde van de auto in het economische verkeer. Bij deze oude auto’s is de catalogusprijs dus niet van belang.

Let op: Als er ten onrechte geen bijtelling heeft plaatsgevonden voor het privégebruik auto van de zaak kan een (verzuim) boete worden opgelegd.

Terug naar het nieuwsoverzicht