Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Heeft u te maken met in- en uitlenen van personeel, denk dan aan de verplichte KvK registratie!

Per 1 juli 2012 zijn er voor het in- en uitlenen van personeel twee belangrijke wijzigingen van kracht, te weten een verplichte KvK-registratie en een verruimde mogelijkheid om te ontkomen aan aansprakelijkstelling voor niet-betaalde belastingschulden. Beide wijzigingen hebben gevolgen voor zowel in- als uitleners van arbeidskrachten.

Verplichte KvK-registratie
De registratieplicht geldt voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen en een correcte registratie wordt gecontroleerd door de Inspectie SZW, die flinke boeten kan opleggen. Ook als slechts incidenteel arbeidskrachten worden verhuurd (uitleners) of ingehuurd (inleners), moet aan de registratieplicht worden voldaan. Voor uitleners en eventueel inleners geldt een boete van 12.000 euro per werknemer. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro en bij een derde overtreding zelfs naar 36.000 euro per werknemer.

Uitleners moeten vanaf 1 juli 2012 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel laten opnemen dat ze arbeidskrachten ter beschikking stellen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen (bijvoorbeeld uitzendbureaus) en niet-bedrijfsmatige uitleners. Uitzendbureaus e.d. moeten gebruikmaken van een wijzigingsformulier; niet-bedrijfsmatige uitleners kunnen de wijziging telefonisch of per mail doorgeven aan de Kamer van Koophandel in hun regio.

Inleners mogen per 1 juli 2012, op straffe van boeten, niet meer gebruikmaken van de diensten van uitleners die niet goed geregistreerd staan. Zij kunnen (eigenlijk is het eerder moeten) vanaf medio juli 2012 op www.kvk.nl/waadi controleren of uitleners goed geregistreerd staan. Aangezien de controlemogelijkheid nog niet bestaat (en de praktijk leert dat dit soort zaken vrijwel altijd (technische) vertraging oplopen), zal een inlener pas kunnen worden beboet zodra deze mogelijkheid daadwerkelijk kan worden gebruikt. Er moet worden aangesloten bij het moment waarop het site-onderdeel naar behoren werkt en voldoende bekend is bij inleners tenzij natuurlijk sprake is van kwade trouw.

Terug naar het nieuwsoverzicht