Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Kleinschaligheids investeringsaftrek

Een regeling die al heel lang bestaat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, ook wel KIA genoemd. Deze regeling kan 28% extra fiscale aftrek opleveren. In WinAdm hoeft u investeringen alleen maar te boeken op grootboek rekening 100. Hiermee worden de afschrijvingen automatisch berekend en in de rapportage opgenomen. Met de fiscale aftrekpost wordt dan vanzelf rekening gehouden.
Voor 2023 geldt dat een ondernemer deze extra fiscale aftrekpost kan genieten als:

– De investering meer dan 450,= EURO excl. BTW bedraagt.
– De totale investering op jaarbasis meer dan 2.600,= EURO excl. BTW bedraagt.

Er zijn wel een aantal uitsluitingen waarvan de belangrijkste hieronder worden genoemd, zoals grond, woonhuizen, vaartuigen, effecten, goodwill en personenauto’s (wel nog voor bedrijfsmatig vervoer met meestal grijs kenteken). Bedrijfsmiddelen die voor meer dan 70% aan anderen ter beschikking worden gesteld (zoals verhuur van auto’s, fietsen, displays e.d.) zijn ook uitgesloten van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Interessant voor starters is dat ze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunnen krijgen, ook al voldoen ze nog niet aan het urencriterium!

U kunt hier lezen wat de belastingdienst verstaat onder een investering.

Terug naar het nieuwsoverzicht