Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Lijfrente aftrekbaar?

Onder bepaalde voorwaarden zijn lijfrente premies aftrekbaar.

Premies zijn alleen nog aftrekbaar voor zover de belastingplichtige een pensioentekort heeft en jonger is dan de pensioengerechtigde leeftijd. De hoogte van het aftrekbare bedrag moet bepaald worden aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Bij staken van het bedrijf kan een zg “stakingslijfrente” worden aangeschaft. De materie is vrij complex maar bij het bespreken van de jaarrekening komt dit onderwerp ook naar voren en adviseren wij op maat. Tijdig adviseren in deze is belangrijk, dus neem contact met ons op. Vooral als het gaat bij verkoop of einde van het bedrijf.

Terug naar het nieuwsoverzicht