Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Minimumloon per 1 januari 2023

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) bij een volledig dienstverband zijn per 1 januari 2023 gepubliceerd.

Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2023

Terug naar het nieuwsoverzicht