Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Minimumloon per 1 januari 2021

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn gestegen.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) bij een volledig dienstverband zijn per 1 januari 2021 gepubliceerd

https://www.uwv.nl/particulieren/bedragen/detail/minimum-jeugd-loon

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht