Logo ABC Totaal Advies en Belasting Consulenten
Sterk in het kleinbedrijf

Hoe werkt de FOR

De Fiscale Oudedags reserve ( FOR) werkt als volgt:

In de aangifte IB van een jaar voeren we de FOR op waardoor er een aftrekpost wordt gecreëerd waardoor er minder belasting wordt betaald. De gedachte van de overheid is dat met deze belastingbesparing door de ondernemer iets kan worden gedaan aan zijn pensioen of worden geïnvesteerd in het bedrijf.

Onder bepaalde voorwaarden kan op deze manier ieder jaar belasting worden verschoven naar een later tijdstip. De bespaarde belasting moet echter wel weer worden terugbetaald op het moment van bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of bij staken van het bedrijf. Dit kan weer verder worden uitgesteld naar de toekomst door de aanschaf van een koopsom/lijfrente. Indien deze tot uitkering komt dan wordt er steeds een stukje belasting ingehouden. Vanaf 1 januari 2023 kan de FOR niet meer verder worden opgebouwd.

De voor- en nadelen van deze FOR constructie staan beschreven op informatie

Een gestileerd praktijkvoorbeeld:

Stel dat Jan over afgelopen jaar een winst heeft behaalt van 50.000,= en hij 5.000,= mag opvoeren als extra aftrekpost in de vorm van een FOR. Dat betekent dat hij maar over 45.000,= belasting betaalt en zich hiermee in 1ste instantie ongeveer 2.000,= “bespaart”.

Indien hij 5 jaar lang gemiddeld 50.000,= winst behaalt en ieder jaar de FOR opvoert dan heeft hij dus een FOR stand van 25.000,= en een belasting besparing van 10.000,=.

Als hij na 5 jaar zijn bedrijf verkoopt dan wordt de (stakings) winst in dat jaar verhoogt met de opgebouwde FOR van 25.000,= en zal hij de belastingbesparing van om en nabij 10.000,= moeten terugbetalen. Dat lukt als Jan ieder jaar de belastingbesparing van 2.000,= opzij heeft gezet.

Indien het Jan echter zou lukken om in de afgelopen 5 jaar 25.000,= opzij te zetten dan kan hij daarvan een koopsom betalen bij bv een verzekeringsmaatschappij of op een geblokkeerde bankrekening sparen. Deze storting is dan een aftrekpost die fiscaal weer wegvalt tegen de vrijval van de FOR van 25.000,= met als resultaat geen belasting over de FOR.

De koopsom zal tzt iedere maand een bedrag gaan uitkeren en op deze uitkering wordt belasting ingehouden. Op deze manier komt het geld toch weer bij de overheid maar veel minder omdat de belastingtarieven van Jan op zijn oude dag veel lager is en er wordt een cash flow en inflatie voordeel behaald.

Conclusie: het opbouwen van een FOR kan lucratief zijn indien er voldoende rekening wordt gehouden met de toekomstige belastingclaim.

Voorbehoud: om de werking van de FOR goed uit te leggen zijn bedragen afgerond en voorwaarden en uitzonderingssituaties niet beschreven. Er kunnen aan bovenstaand geen rechten worden ontleend en het is verstandig om u in deze complexe materie goed te laten voorlichten door een adviseur. Iedere persoonlijke situatie kan weer anders zijn.

Wat onze klanten zeggen

Meer informatie?

Vraag een brochure aan.